Ulovlig bygging

Mange går seg vill i regelverket og handler i god tro når de starter et byggeprosjekt. Har du fått en overraskelse i posten fra kommunen? Hvis du har fått brev fra kommunen der de henviser til en bygning, eller en del av et byggverk som ikke er i henhold til søknad, så er du ikke alene om det.

Vi hjelper deg med å finne ut hvorfor og hvordan det kan løses. Det er ikke dermed sagt at du unngår ombygging eller i verste fall fjerning av tiltaket. Det er kommunen som til syvende og sist bestemmer.  Med vår erfaring fra slike type saker, kan vi gi gode råd slik at prosessen blir så skånsom så mulig.

Eksempler på saker:

  • Flytebrygger
  • Kaier
  • Veier og stier
  • Mindre uthus
  • Garasjer