Utarbeide forskjellige reguleringsplaner. Dette kan være tomtere til Fritidsboliger, Eneboliger, Næringsområder og Småbåthavner. Samt revidering av gamle planer.

Under planprosessen har man i tillegg til den faglige prosessen fokus på realisering, utbyggingsstrategi og veiledning.