Situasjonsplaner, 3D-modeller, sol/skygge og terrengsnitt

I forbindelse med byggesøknader er det behov for forskjellige tegninger og kart. Vi kan utarbeide de fleste papirene som du trenger for å få en komplett søknad.
(Hvis du ikke har tegnet huset, kan vi hjelpe deg med å innhente priser fra forskjellige arkitekter og derfra ta saken videre.)