Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av store eller små prosjekter, både offentlige og private.

  • Kontrahering av rådgivere og entreprenører
  • Fremdriftsplanlegging og oppfølging
  • Kostnadsberegning og oppfølging
  • SHA-koordinator iht. byggherreforskriften
  • Byggeledelse og koordinering på byggeplass
  • Rådgivning innenfor valg av anbudsmetode, entrepriseform, kontraktstrategi