I forbindelse med nybygg, kreves det en ansvarlig på dette feltet. Kystplan kan bistå med utarbeidelse av situasjonsplan, terrengprofil og utsetting av bygget, samt kontroll.