Terrenginngrep

Skal du planere til en parkeringsplass, eller bygge en molo så kalles det for terrenginngrep og er som oftest søknadspliktig. Vi utarbeider også terrengsnitt, som visualiserer selve inngrepet i terrenget.

Vi veileder for å finne ut hva som gjelder for deg og dine planer.

Eksempler på terrenginngrep:

  • Sprenging
  • Planering
  • Fylling i sjø
  • Molo