Kystplan har på vegne av kunde utarbeidet reguleringsplan, laget VA-plan, prosjektert veger og sendt inn byggesøknad for all infrastruktur. Valen er et sjønært område, og reguleringsplanen legger til rette for rekkehus, eneboliger og leiligheter.

Vår rolle: Utarbeidet reguleringsplan. Ansvarlig søker for infrastruktur. Ansvarlig prosjekterende grunnarbeid veg, ledninger og landskap.