Boligplan

Reguleringsplanen er en utvidelse av  Uttian Panorama del 1. Planen inneholder 12 nye tomter med tilhørende lekeareal. Detaljprosjektering og tilpasning eksisterendeinfrastruktur