Boligplan

Større boligplan der er tilrettelagt for 30 eneboligtomter, derav 17 nye. Planen inneholder fortetning og  forlengelse av eksisterende boligfelt.  Det er lagt vekt på utsiktsforhold, fleksibilitet i utformingen, tilgangen til friluftsliv, lekeareal og sikker skolevei.