År: 2019

Kystplan har på vegne av Uttian Panorama AS utarbeidet situasjonsplan og 3D- illustrasjon samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

Her ble det søkt om utslippstillatelse for kjemisk/biologisk renseanlegg der utslippets størrelse i antall personekvivalenter er beregnet til 85 PE samt sanitærabonnement.

Vår rolle: ansvarlig søker