År: 2019

Kystplan har på vegne av Furberg og sønn utarbeidet søknad om tillatelse til tiltak.

Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

Vår rolle: ansvarlig søker