Kystplan har i perioder vært innleid som saksbehandler for flere kommuner.

Vi har da kombinert mellom å være fysisk til stede i kommunen  og jobbet fra våre kontorer.

Oppgavene er behandle ulike byggesaker og dispensasjoner. Videre  Kundebehandleren,  samt saksfremlegg til politisk

Har vært fast bacup i kommuner som trenger hjelp i perioder. dvs. ved sykemeldinger og permisjoner eller at det er for å hjelpe med å ta et stort etterslep av saker.

Vi har derfor kunnskap om flere saksbehandlersystem