Gjenvinningsstasjon renovasjon.  Planareal på 49 da.

Legge til rette for ny gjenvinningsstasjon i samarbeid med Fosen renovasjon som har detaljkunnskap.