Utvidelse av eksisterende båtverksted med servicefunksjoner til næring og private.

Utvidelse i sjø og på land

Illustrasjonen er utarbeidet av On-arkitekter.