Eksisterende plan som skal endres og tilpasses bedriftens behov

Tilrettelegge for mere byggeareal og utvidet småbåthavn.

Løsninger i forhold til at småbåthavn skal betjene fritidsbruk, yrkesfiskere og akvakultur.