Utbyggingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35-flyene innebærer økt aktivitet med kampfly, samtidig som F-35 gir mer støy enn F-16. Det gjennomføres derfor støyreduserende tiltak på Forsvarets egen bygningsmasse inne på basen, samt på sivil eiendom i støysonene utenfor basen, i samsvar med krav i reguleringsplan for flystasjonen.

Kostnadsrammen for støytiltak på sivil eiendom utenfor basen er på 1,32 milliarder kroner. Dette omfatter innløsning av bygninger og støytiltak.

Kystplan er via partneravtale med ÅF Advansia engasjert av Forsvarsbygg som prosjektleder for støytiltak utenfor basen. Omtrent 1000 boliger i gul støysone vurderes for støytiltak. Prosjektet deles inn i flere uavhengige generalentrepriser, og skal være ferdig innen utgangen av 2019.

Vår rolle: Prosjektleder