Planforslaget består av et kaiområde med bøyehavn på hver side i en avstand på 15 meter fra kaifront og et havneområde som er regulert uten muligheter for installasjoner i en avstand på 35 meter fra kaifront.  Det er et 12 meter bredt trafikkområde som forbinder veg og kai, og på hver side er det regulert til næringsbebyggelse  Parkering er ivaretatt for allmenheten P 2 og området s/ø for veg er regulert til Industri / lager og parkering (P1)  for IL, N 1 og N 2. Eksisterende sefrakregistrert brygge er ivaretatt med eget bestemmelsområde.