Boligplan – Leilighetsbygg

Fortetting av eksisterende område. 16 nye leiligheter fordelt på to bygg.

Området ligger innimellom eksisterende bebyggelse. Tilpasninger til eksisterende vei , vann/avløp

Det er lagt vekt på hensynet til naboer med tanke på utsikt/innsyn og sol/skygge forhold.