Våre oppgaver i denne saken var prosjektering av veg og parkeringsplass med utarbeidelse av situasjonsplan og profiler. Dette i tillegg til utarbeidelse av søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

Vår rolle: Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker