Kleppfeskvika ligger ved Eidem i Åfjord. Eiendommen har strandlinje og ligger mellom to berg som strekker seg opp fra sjøen.

Bakgrunnen for planen var et ønske om å oppføre 3 nye hytter på eiendommen. Pir II arkitekter utarbeidet sammen med tiltakshaver et skisseprosjekt, som dannet grunnlag for reguleringsplanen.

Vår rolle: Utarbeidet reguleringsplan