Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak. Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

Vår rolle: Ansvarlig søker