Våre oppgaver i denne saken var utarbeidelse av digital situasjonsplan samt søknad om tillatelse til tiltak.

En digital situasjonsplan, hvor ønsket plassering av hytta er innmålt med GPS på forhånd, gir en god plan med mulighet for overføring av koordinater til entreprenøren.

Her blir hytta planlagt i terrenget slik kunden ønsker det, kommunen får et nøyaktig grunnlag for behandling av søknaden og entreprenøren vet nøyaktig hvor hytta skal stå, både horisontalt og vertikalt.

Som ansvarlig søker har vi ansvar for at søknaden er komplett, slik at kommunen har tilstrekkelig grunnlag for å behandle den.

Vår rolle: Ansvarlig søker