Nærings og bolig

Utvidelse av eksisterende forretningsbygg (Bunnprisbutikk) med tilhørende leiligheter og kontorer i 2 etg.

Hensyn til trafikale situasjonen, støy , barns interesse, grunnforhold og landbruksinteresser

Bildet ovenfor er en illustrasjon