Boligplan – Flerboligbygg

Større boligplan med tilhørende planprogram og konsekvensutredning.

Planen tilrettelegger for flerboligbygg, med en fleksibilitet på antall enheter.( 40-50 enheter. )