Næringsplan – Større næringsbygg

Planprosess, planprogram, konsekvensutredning utredninger og koordinering med arkitekt og tilhørende underleverandører .

Plan for et større næringsbygg på ca 4000m2 med tilhørende parkeringsareal.

Planen har blant annet lagt vekt på landbruksinteresser, trafikale løsninger, naturverdier og medvirkning med naboer/berørte parter.

Samhandling med mange fag.

3d-modellen ovenfor er utarbeide av arkitekt i prosjektet On-arkitekter.