Beinskardet boligfelt ligger sentralt på Sistranda på Frøya. Kystplan har på oppdrag fra Frøy Eiendom hatt ansvar for oppmålingsteknisk prosjektering for 4 flerboligbygg. Våre arbeidsoppgaver har vært plassering av byggene i vertikal- og horistontalplanet, terrengtilpasning og utarbeidelse av situasjonsplan.

Vår rolle: Ansvarlig for oppmålingsteknisk prosjektering