I forbindelse med utbygging av et nytt boligområde på Frønes i Åfjord kommune har vi utarbeidet en 3D-visualisering for deler av området. Hensikten er å kunne gi en enkel fremstilling av hvordan en utbygging i området kan bli seende ut.

Sektormyndighetene ønsker dette for å vurdere landskapsbildet og tiltakshaver ønsker det til markedsføring.

Hustypene er et forslag og ikke knyttet til noen bestemmelser / valg i reguleringsplanen. Husene som er brukt tilhører sortimentet til Hedalm Anebyhus AS.