Hvordan jobber vi

Kystplan har lang erfaring i å hjelpe private aktører, samt store og små bedrifter med å nå målene sine. Veien til målet kan være alt fra en liten søknad til en full planprosess.Uansett får du en prosjektleder å forhold deg til hele veien. Vi har stort fokus på èn-til-èn-kontakt med kunde og at vi velger den raskeste og mest kostnadseffektive løsningen.

Du får rådgiving og veiledning hele veien og du skal føle deg trygg på at jobben blir gjort riktig og med god kvalitet.

Eksempler på tjenester:

 • Prosjektstyring
 • Reguleringsplaner
 • Prosjektering (detaljtegninger)
 • Mulighetsstudie (vurdering av muligheter innenfor et område)
 • Byggesøknader (tilbygg/nybygg)
 • Reguleringsplan
 • Dispensasjonssøknader
 • Fradeling og seksjonering
 • Bruksendring
 • Søknad om avløp/utslipp

Eksempler instanser og fagfelt som må tas hensyn til og søkes for:

 • Vann og avløp
 • Arbeidstilsynet
 • Veg
 • Forurensing
 • DSB 
 • Fiskerlaget/fiskeridirektoratet
 • Kulturminner
 • Mattilsynet
 • Naturmangfold vurderinger
 • Kystverket
 • Grunnforhold