Kystplan AS ved Berit Moen er engasjert av Grunneier Øyvind Christensen – Storfosna Gods for å bistå med reguleringsplanarbeidet på en del av eiendommen gnr. 60 bnr. 1 i Ørland kommune.

Hallgeir Grøntvedt er grunneiers rådgiver og stedfortreder i reguleringsplan-prosessen.

Formålene er fordelt på

  • Boligområder – store og små eneboligtomter
  • Boligområder – flerbolig bygg / terrassehus

 

Formålene er ikke i tråd med kommunens arealplan, derfor varsles det også oppstart av planprogram.

Oppstartsvarselet og forslag til planprogram er vedlagt.

 

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Berit på telefon 93460021

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 16.10.2019

 

 

Til

Kystplan AS,

Torget 3

7240 Hitra

eller

berit@kystplan.no