Kystplan AS er engasjert av Hitra kommune for å søke om tillatelse til tiltak for gang- og sykkelveg med tilhørende endringer for eksisterende avkjørsler samt ett busskur og en støyskjerm.

Gang- og sykkelvegen skal ha en maksimal bredde på 5 meter og etableres på sørsiden av fylkesvegen.

Frist for merknader

Eventuelle merknader og uttalelser til tiltaket kan innen 14.7.21 sendes til: Kystplan AS, Pb.4, 7239 Hitra eller turid@kystplan.no.

Spørsmål til tiltaket kan rettes til Hitra kommune, telefon 72 44 17 00 eller e-post postmottak@hitra.kommune.no.