På vegne av oppdragsgivere Gunn Åsmul og Odd Østmark er Kystplan AS engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for deler av eiendommene gnr 127 bnr 18 og 23.

Hensikten

Hensikten er å regulere eksisterende veier og felles parkeringsplasser.

Dette område ligger i eksisterende reguleringsplan for Balsnes gnr 127 bnr 1. Denne planen går over flere store eiendommer. Det er gjort en lignende reguleringsjobb på en annen eiendom i samme plan, denne er nettopp godkjent.

Historikk

I forbindelse med en søknad om dispensasjon for noen år siden ble det oppdaget at flere veier ikke var med i reguleringsplanen. Dette kom veldig overaskede på grunneier og tomteeierne, for enkelte veier har vært der i flere 10 år.  Grunneierne har fått krav fra kommunen om å tilbakeføre veiene til sti eller forsøke å få dem godkjent.

Nå er det to grunneiere som har gått sammen om å lage denne reguleringsplan.

Man har fått en avtale med Hitra kommunen om at man får regulere kun veiarealet. Det blir derfor en plan som inneholder tre polygon.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 07.02.2020 til:

Kystplan AS
postboks 4
7239 Hitra

eller på e-post til may@kystplan.no.

Besøksadresse: Torget 3, Fillan