Vil med dette varsel på nytt planoppstart av områdeplanene  Vestvikan

Planavgrensningen for planene går utover det område som allerede er varslet, og skal da ifølge loven varsles på nytt.

Hensikten med planen er å etablere områder for fritidsboliger  samt tilhørende infrastruktur.

De områdene som ikke er blitt varslet oppstart tidligere er områdene som er merket med rødt under:

Du har tidligere fått tilsendt dokumenter om  planarbeidet . Disse finner du som vedlegg nedenfor.

Møtereferat oppstartsmøte Vestvikan 2016

Forhåndsvarsel gjort i 2017

Planavgrensing for  Vestvikan kunngjort i  2017

Forslag til planprogram kunngjort våren 2020

Planavgrensing for Vestvikan  kunngjort i 2020

 

Meknader

Merknader som allerede er sendt inn til Kystplan vil fortsatt gjelde, du trenger ikke å sende på nytt hvis du ikke har mere å tilføye.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 09.10.2020 til

Kystplan AS
Postboks 4
7239 Hitra                          eller  mail            may@kystplan.no

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.