På vegne av Hindrum Fjordsenter AS er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for eiendommen gnr 300 bnr 10 m.fl. i Indre Fosen kommune.

Hensikten

Hensikten er å legge til rette for videreutvikling av Fjordsenteret i form av molo og småbåthavn. Tanken er båtplasser til egen virksomhet, tilby gjesteplasser og båtplasser til naboer og hytteeiere i nærområdet.

Planlagt tiltak

Det ønskes å legge til rette for å molo med småbåthavn. Eksisterende adkomst fra fv 755 skal brukes. På land er det ønskelig å etablere en enkel slipp, parkeringsplasser, mulighet for å lade el-båt, sløyebu. Planarbeidet er nettopp startet, og eksakt plassering av de ulike formå er ikke bestemt.

Frist for uttalelse

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 13. november 2020 til

Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller siri@kystplan.no. Hvis du har spørsmål, ta kontakt på telefon 906 48 645.

Vedlegg

Referat fra oppstartsmøte Hindrum Marina