Varsel om oppstart – veg, vann og avløp for område G-03