På vegne av Fevåg og Frengen Utvikling er Kystplan engasjert i å utarbeide fire områdeplaner i Fevåg. Arbeidet ble startet i 2017 og det ble da utsendt informasjon om arbeidet. Arbeidet pågår fremdeles.

I 2017 ble det kunngjort oppstart av områdeplanene. I den forbindelse skulle det ha vært utsendt et forslag til planprogram, dette ble dessverre ikke gjort. Planprogrammet blir derfor utsendt nå.

Vedlagt følger forslag til planprogram for Vestvikan, Fevåg Midtre, Frengen og Bakstein

 

Planprogram

Loven krever at områdeplaner skal konsekvensutredes med planprogram.

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen. Dette er et dokument som blir ordnet før selve områdeplanene gjøres ferdig.

Planprogrammet skal gi føringer for hva områdeplanene skal inneholde, hvilke temaer som er viktig å utrede, medvirkning og fremdrift.

 

Hva er en områdeplan

Når man ønsker å se på arealutnyttelsen i et større område velger man gjerne områdeplan.

Man kan i en slik plan sette krav om ytterligere detaljregulering av enkelte områder, eller hvis det er muligheter, tillate bygging med kun en byggesak. Dette blir avklart igjennom planprosessen.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

I dette tilfelle har kommunen og Fevåg og Frengen Utvikling inngått en avtale.

 

Merknad til planprogrammet

Eventuelle merknader må leveres skriftlig Innen 08.06.2020 til Kystplan AS,

Postboks 4, 7239 Hitra eller may@kystplan.no

Du kan også registrere din merknad via kontaktskjemaet nederst på siden, husk å merk hvilken plan det gjelder!

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May tlf: 93467358