Kaianlegg

Skal du sette ut kaianlegg? Her kan det være mye som spiller inn. Det kan være 100-meters beltet, vær og vind, grenser til nabotomt og andre vurderinger. Vi hjelper deg med å vurdere hvilke søknader og prosesser man må gjennom for å få godkjent å legge ut kaianlegg.

Eksempler på kaianlegg:

  • Kai i forbindelse med oppdrettsanlegg
  • Turistanlegg
  • Fiskeforedling
  • Havneanlegg
  • Allmenningskai
  • Samferdsel