I strandsonen

Skal din bedrift bygge innen 100 meters beltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Disse reglene gjelder om dere skal bygge alt i fra en parkeringsplass til en fabrikk.

Vi bistår med å vurdere og finne løsninger tilpasset bedriftens behov for å realisere prosjekt. Kystplan veileder fra A til Å.

Eksempler på bygg i strandsonen:

  • Rorbu
  • Kaianlegg
  • Nytt næringsareal
  • Lagerhall
  • Fylling i sjø
  • Landbase
  • Flytebrygge