Fradeling og seksjonering

Har du en eiendom og ønsker å fradele eller ordne en tomt for salg eller arv. Så kan vi hjelpe deg med papirarbeidet.

Eksempler på fradeling tomt:

  • Utvidelse av eksisterende tomt
  • Nye tomter
  • Seksjonering av bygg (leiligheter/naust)
  • Ved salg av del av tomt