Dispensasjon

En dispensasjon er en søknad der du ber om unntak fra gjeldende lovverk.Myndighetene kan ved enkelte tilfeller gi en slik dispensasjon.

Det må gode begrunnelser og grundige vurderinger for at en dispensasjon skal bli godkjent.

Kystplan har lang erfaring med slike søknader.

Eksempel på de vanligste dispensasjonene:

  • Byggeplanene ikke er i henhold til reguleringsplan/arealplan
  • Bygging  innenfor 100-m beltet /strandsonen 
  • Bygging langs offentlig veg.