Avløpsanlegg

Vi prosjekterer avløpsanlegg for hytter, boliger og små boligfelt.

Skal du legge inn vann inn i en bygning så er det krav om utslippstillatelse, dette kan vi hjelpe deg med.

Eksempler på tjenester:

  • Prosjektere mindre anlegg
  • Utslippssøknad
  • Søknad om tilkobling vann og avløp
  • Infiltrasjonstest
  • Kornfordelingsanalyse