Kystplan  er å finne i de samme lokalene som  Åkerblå sine lokaler på Vestre Rosten. Ta gjerne  kontakt for å avtale besøk på kontoret.