Vårt kontor i Steinkjer ligger i 3. etasje i NTE bygget i Sjøfartsgata 3 med inngang i gammel del.

Trykk på ringeklokken når du kommer til 3. etasje så kommer vi å åpner opp.

Ring Jon Birger på tlf 995 34 661 hvis ingen svarer på ringeklokken.