Vårt kontor i Steinkjer ligger i 1. etasje i NTE bygget i Sjøfartsgata 3 med inngang på nordsiden i gammel del.

Trykk på ringeklokken når du kommer så kommer vi å åpner opp.

Ring Jon Birger på tlf 995 34 661 hvis ingen svarer på ringeklokken.