Vårt pilotkontor i Steinkjer ligger i 3. etasje i NTE bygget i Sjøfartsgata 3 med inngang i gammel del.

Trykk på ringeklokken når du kommer til 3. etasje så kommer vi å åpner opp.

Ring Jøran Toresen på tlf 404 10 168 hvis ingen svarer på ringeklokken.