Kontorlokalene ligger i Blått kompetansesenter på Sistranda i tilknytning til Åkerblå sine lokaler.