Turid jobber med byggesøknader og landmålingstjenester. Hun har fagansvaret for byggesak.

 

Hun er utdannet anleggsingeniør og har tidligere jobbet som landmåler i anleggsbransjen og saksbehandler samt avdelingsleder i renovasjonsselskap.