Turid jobber med byggesøknader og landmålingstjenester. 

Hun er utdannet anleggsingeniør og har tidligere jobbet som landmåler i anleggsbransjen og saksbehandler samt avdelingsleder i renovasjonsselskap.