Tone har for tiden permisjon til 1.mars 2021

Tone har fagbrev i kontorfag og har den daglige oppfølgingen av regnskap, lønn og ellers forefallende kontoroppgaver.