Siri er prosjektleder og arealplanlegger. Hun jobber med reguleringsplaner. Hun har utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet innen økonomi og naturressursforvaltning, Nord Universitet innen prosjektledelse, pedagogikk og GIS. Siri har arbeidet innen kommunal landbruksforvaltning, kommunal arealplanlegging og de siste årene som plansjef i Rissa og Indre Fosen kommune.