Monica er prosjektleder / arealplanlegger, og jobber med reguleringsplaner.

Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTNU, og har i tillegg toårig utdanning i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Monica har jobbet i Husbanken, ved SINTEF Byggforsk /NTNU, samt som arealplanlegger i Frøya kommune og Hitra kommune.