Jon Birger jobber som arealplanlegger og jobber hovedsakelig med reguleringsplaner.
Han har utdanning fra NTNU og HINT med en master innenfor naturressursforvaltning og Bachelor innen biologi, økologi, etologi og evolusjonsbiologi. Med etterutdanning i fra UiT innen Samfunnsplanlegging. Han har tidligere jobbet som arealplanlegger i Steinkjer kommune.