Hedda  har en bachelorgrad fra Tromsø i fiskeri- og havbruksvitenskap
Hun jobber med arealer i sjø og prosjektering av akvakulturanlegg