Elise (29) er ansatt i en 6 måneders midlertidig stilling og skal bistå med leveranser til vår prosjekter, arbeidssted Fillan (Kystplan sitt hovedkontor på Hitra). I ansettelsestiden vil hun få en del opplæring og se på muligheter for å videreutvikle kompetansen sin innen arealplanlegging.

Elise er utdannet arkeolog og har studert ved Newcastle University i tre år og NTNU i to år. Som arkeolog har hun jobbet ved NTNU Vitenskapsmuseet og vært med på mange ulike utgravingsprosjekter. Det siste prosjektet hun deltok på var ved E39- prosjektet på Otrøya hvor det skal bygges bru over til Molde. Her fant de bosetninger fra forskjellige aldre, men hovedsakelig steinalder. Hun har også jobbet hos Rogaland fylkeskommune og lærte hvordan de jobber med reguleringsplaner og arkeologiske undersøkelser i forhold til utbygging.